Как да развиете своя бизнес и да изнасяте зад граница? Научете за възможностите на проекта Go International (GoInt)

Вие сте микро, малко или средно предприятие от хранително-вкусовата промишленост? Искате да развиете експортния потенциал на бизнеса си, да намерите нови чуждестранни партньори, дистрибутори или инвеститори? Възползвайте се от възможностите на проект GoInt, който се реализира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по програма за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020.…