EXPO2: 15-те компании преминаха специални сесии с представители на Европейското бюро по интелектуална собственост, както и с експерти в реализирането на пазара в Китай

EXPO2: 15-те компании преминаха специални сесии с представители на Европейското бюро по интелектуална собственост, както и с експерти в реализирането на пазара в Китай Обучителната програма на Export Hub Bulgaria EXPO2, която се провежда съвместно с Международната мрежа за МСП INSME продължи и през месец април, като предостави срещи на 15-те участващи компании с представители…